Uwaga, konkurs na logo projektu

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, nasze Stowarzyszenie otrzymało grant na realizację projektu pn Magazyn Wspomnień.

Od dawna mieliśmy taki pomysł, by na wszelkie możliwe sposoby utrwalać wspomnienia ludzi, którzy pamiętają życie naszego miasta sprzed wielu, wielu lat. Coraz mniej osób pamięta pierwsze powojenne lata, już niewielu pamięta, gdzie zakładali obóz przejeżdżający tędy Cyganie, gdzie swoje warzywniaki mieli bracia Bosowie, którędy płynęły przez miasto śmierdzące rzeki, gdzie była szkoła szybowcowa a gdzie targowisko zwierząt. Kiedy wyjechali stąd ostatni Niemcy? Gdzie była porodówka, w której na świat przyszły roczniki 40, 50? Czy ktoś pamięta pierwszy mecz piłki nożnej na boisku LO nr 1 między Polakami i Rosjanami? Wygraliśmy MY, strzelec jedynej zwycięskiej bramki Felek K. przez lata chodził w blasku chwały! – co to była za radość!

Są wśród nas mali i duzi bohaterowie tamtych czasów – postaci o niesamowitych życiorysach, o pięknych życiowych postawach, mający wpływ na losy innych – ale wcale nie ci z pierwszych stron ówczesnych gazet.

Przybywali z różnych stron Polski, Europy, świata. Z jedną walizką, kuferkiem, wypchaną poszewką od poduszki, z bagażem wojennych doświadczeń, by tu zaczynać wszystko od początku.
I zaczynali – tworzyli nasze Miasto.

To ich wspomnienia (albo o nich ) chcemy utrwalić w pierwszej kolejności, tworząc cykl wywiadów utrwalonych kamerą filmową. Opracowane filmy pokażemy Państwu na specjalnym pokazie w czerwcu tego roku.

Możemy to zrobić dzięki grantowi otrzymanemu w drodze konkursu od Banku Zachodniego WBK – grupa Santander.

Do Państwa mamy dwie sprawy:
1. Lista osób, o których chcemy nakręcić reportaże jest otwarta; dlatego zwracamy się do Mieszkańców Lęborka, powiatu lęborskiego z prośbą o podpowiedz, wskazanie nam tych osób, o których warto by było opowiedzieć. Rozejrzyjcie się proszę wokół siebie, wśród krewnych i znajomych. Poszperajcie w szufladach, poszukajcie zdjęć, dokumentów.
Skontaktujcie się z nami. Prześlijcie na nasz adres stonastodwa@gmail.com parę słów o potencjalnym bohaterze reportażu. Na pewno odezwiemy się, spotkamy, żeby porozmawiać. Można też dzwonić – 694 425 813.
2. Niniejszym ogłaszamy konkurs na logo projektu.
Nie mamy pieniędzy na specjalną, porządną nagrodę w konkursie na logo projektu .Ale nazwisko autora będzie wymieniane przy okazji prezentacji materiałów, w czołówkach reportaży itp. Swoje dzieło będzie widział na materiałach promocyjnych, koszulkach, plakatach, banerach. Zapraszamy.

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO PROJEKTU MAGAZYN WSPOMNIEŃ

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na 102 z siedzibą w Lęborku

II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla projektu pn. Magazyn Wspomnień
2. Logo wykorzystywane będzie przez Stowarzyszenie na 102 do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych Projektu w tym baner, nadruki na koszulkach
3. Konkurs trwać będzie do 31 stycznia 2015 r.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział osoby dorosłe oraz młodzież szkolna
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Stowarzyszenia na 102
6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).
7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2. Prace można wykonywać dowolną techniką plastyczną lub przy pomocy grafiki komputerowej, bez użycia gotowych klipartów.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę projektów graficznych.
4. Prace należy wykonać na papierze w formacie A4 lub zapisać na płycie CD z dopiskiem „Konkurs na logo Magazynu Wspomnień”.
5. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
6. Prace należy składać w estetycznej formie, opatrzonej hasłem „Konkurs na logo Magazynu Wspomnień”, wraz z informacją o osobie autora:
• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania, nr telefonu, e-mail,
• płytę lub inny nośnik z zapisaną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową, wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 31 stycznia 2015 r. w siedzibie stowarzyszenia na 102, znajdującej się w gmachu LO nr 1, ul. Dygasińskiego ,w godz. 10.00 13.00 od poniedziałku do piątku – wejście po lewej stronie lub przesłać pocztą na adres; Stowarzyszenie na 102, 84-300 Lębork, ul.Kusocińskiego 40
2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
4. Organizator nie zwraca prac.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
2) czytelność i funkcjonalność projektu,
3) estetyka wykonania projektu.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Planowana data ogłoszenia wyników 02.02.2015
2. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Stowarzyszenia www.nastodwa.eu a także w mediach lokalnych.
3. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę konkursu
4. O wygranej zwycięzca zostanie powiadomiony drogą telefoniczną lub mailową

Magazyn Wspomnień

Od stycznia rusza projekt pn. Magazyn Wspomnień. Nasze stowarzyszenie otrzymało grant na realizację kilku  reportaży i wywiadów z barwnymi, ciekawymi mieszkańcami Lęborka. Będziemy pisać więcej na ten temat.

Tymczasem zapowiadam że będzie: ogłoszenie konkursu na logo Projektu, poszukiwanie wolontariuszy do pracy w ekipach filmowych ale przede wszystkim będziemy prosić o zgłoszenia do nas osób, które warte są uwiecznienia  w reportażu, z którymi przeprowadzimy wywiad –rzekę. Jeśli wokół was są osoby pamiętające pierwsze lata powojennego Lęborka,  mające za sobą ekscytujące przygody, może niezauważalnie mający  wpływ na  życie społeczności –  zgłoście się do  stowarzyszenia.

Talenty już nie ukryte

Wiele talentów drzemie w człowieku i latami czeka na przebudzenie. Sto/102 budzi łagodnie uśpione uzdolnienia. Oto przykład. Mira od września uruchomiła zajęcia plastyczne dla koleżanek i sąsiadek. Po różnych artystycznych próbach okazało się, że najbardziej wszystkim podoba się decupagowanie. Ponieważ jest okres przedświąteczny – trwają prace nad bożonarodzeniowymi ozdobami. Szczególnie energicznie produkują się tu bombki – od A do N. Popatrzcie…