Projekt pn. Zwykli niezwykli…

 

Trochę nam się rozjechała strona Stowarzyszenia i czekamy na jej naprawę. Dlatego na razie informacje o projekcie są tutaj:

Stowarzyszenie na 102 zaprasza do wspólnej pracy  przy tworzeniu leksykonu mieszkańców Ziemi Lęborskiej pt. ZWYKLI NIEZWYKLI MIESZKAŃCY LĘBORKA.

Chcemy w jednym wydawnictwie zebrać wspomnienia o ludziach, których z różnych powodów pamiętamy: podkreślić to, co ich wyróżnia, pokazać sylwetkę, napisać, czym sobie zasłużyli na naszą pamięć.

Takich osób było i jest w naszym otoczeniu naprawdę sporo. Przekonaliśmy się o tym podczas realizacji naszych poprzednich projektów.

W zasadzie każdy może być bohaterem wspomnień: Dziadek, wspaniała Babcia, super wujek, trener, nauczyciel, który miał wpływ na nasze życie. Może być pani ze sklepiku, gdzie codziennie chodzimy po zakupy, niezwykły sąsiad, sportowiec, lekarz, muzyk, malarz, naukowiec.

Każdy może być współautorem leksykonu.

Czekamy na wspomnienia o zwyczajnych ale i niezwyczajnych Lęborczanach.

Zapraszamy do współpracy z uwzględnieniem kilku zasad:

– leksykon będzie zawierał informacje o osobach żyjących i nieżyjących

– może to być życiorys, wspomnienie, felieton, wiersz, anegdota,

– nie narzucamy długości ani formy opisu, a jeśli konieczne będzie skrócenie tekstu, to nastąpi w porozumieniu z autorem

– nie uprawiamy polityki, nie będziemy akceptować rozliczeń, insynuacji, oskarżeń itp.

– nasz leksykon ma nas łączyć a nie dzielić.

– każdy tekst będzie podpisany nazwiskiem autora, zamieścić możemy także notki biograficzne autorów

– do tekstu można dołączyć kilka zdjęć, w tym zdjęcie „legitymacyjne” bohatera wspomnień

– teksty mogą być pisane odręcznie – mamy wolontariuszy, którzy przepiszą je w komputerze

– teksty niedoskonałe sprawdzą poloniści, poprawią styl i interpunkcję. Nie należy więc stresować się tym, że dawno chodziliśmy do szkoły.

– gotowi jesteśmy także wysłuchać wspomnienia i spisać je we współpracy z autorem.

– nie wybieramy ani nie dobieramy ludzi, opowieści, tematyki. Dostarczony nam tekst będzie publikowany tylko w porozumieniu z autorem.

Mamy nadzieję, że obecnie przygotowywany leksykon jest pierwszym takim zbiorem i z czasem pojawią się kolejne wydania uzupełnione o kolejne postaci i o kolejne opowieści.

Ostateczny kształt książce nada Rada Programowa i Zespół Redakcyjny leksykonu

Naszej pracy patronuje Burmistrz Miasta Lęborka oraz Starosta Lęborski

Rada Programowa

dr Bogdan Libich – historyk, pracownik naukowy WSAiB

prof. Andrzej Gąsiorowski – historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego

dr Joanna Schodzińska

Wiesław Budkowski

Zofia Biskupska

Zofia Buchowska

Ewa Kłosowska

Zespół Redakcyjny – w trakcie kompletowania

 Biuro projektu znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia na 102

ul. Dygasińskiego 14

Gmach LO nr 1 ( wejście z lewej strony budynku )

Czynne we wtorki 10.00-12.00

            w czwartki 11.00-13.00

Tel. 694 425 813

stonastodwa@gmail.com

www.nastodwa.eu

adres do korespondencji: 84-300 Lębork, ul. Kusocińskiego 40