Tu jest moje miejsce – tu jest mój dom

Projekt polega na zebraniu starych  zdjęć (od osób prywatnych, z kronik szkolnych, itp.) przedstawiających drużyny harcerskie, sportowe, grupy, klasy szkolne, przedszkolne dzieci –  z lat 40,50,60 z naszego regionu.  Zdjęcia te podpisane , zaopatrzone w odpowiednie informacje, loga zostaną powiększone do dużych rozmiarów ( ok. 120 cm x 80 cm. ) wydrukowane na odpowiednim materiale odpornym na warunki atmosferyczne. Tak przygotowane zostaną umieszczone  jako mobilna  wystawa w przestrzeni publicznej miasta Lęborka, a na życzenie sąsiednich miast lub wsi także na ich terenie. Wystawa następnie zostanie przeniesiona pod dach, do centrum handlowego.

Przez cały okres ekspozycji zdjęć będzie tworzona dokumentacja o osobach, zdarzeniach, okolicznościach związanych ze zdjęciami – za pośrednictwem strony internetowej projektu oraz  poprzez bezpośrednie rozmowy z osobami oglądającymi fotografie. Po zakończeniu cyklu wystaw zdjęcia zostaną przekazane zainteresowanym szkołom, przedszkolom, Klubom sportowym.

Z realizacji zadania powstanie dokumentacja filmowa  oraz  reportaż. Materiały zostaną umieszczone w sieci: na stronie internetowej, facebooku  a także przekazane Lęborskiemu Bractwu Historycznemu, do wykorzystania..

Zobacz jeszcze…

Tu jest moje miejsce, tu…