Pudełko życia dla powiatu

„Pudełko życia „ to akcja mająca na celu ułatwienie niesienia skutecznej pomocy w stanach zagrożenia życia lub zdrowia głównie w  sytuacji, kiedy ratownicy medyczni, lekarze, strażacy czy pracownicy ośrodka pomocy społecznej muszą szybko reagować, a brak kontaktu z człowiekiem będącym  np. po wylewie, udarze, w silnym stresie  i mającym kłopoty z porozumieniem się – może dramatycznie opóźnić pomoc.

Akcja jest bardzo prosta i nic nie kosztuje, a może uratować życie. W zwykłym plastikowym pudełku ( lub innym szczelnym opakowaniu )  z naklejką „ pudełko życia” ustawionym w lodówce, umieszczona zostaje kartka, na której wypisane są najważniejsze informacje dotyczące pacjenta. Na drzwiach lodówki umieszcza się podobną   naklejkę jak na pudełku- co dla osób udzielających pomocy będzie sygnałem, że w lodówce znajdą  pudełko, a w nim informacje.

Pierwszą taką  akcję skierowaną do mieszkańców Lęborka przeprowadziliśmy w 2014 roku-  dzięki dr Januszowi Marcinkowskiemu wydrukowaliśmy naklejki, plakaty, zdobyliśmy pudełka i zaopatrzyliśmy ok. 1000 osób w Lęborku,  W następnym roku znaleźliśmy  partnerów naszych działań –  i z pomocą, lekarzy, pielęgniarek środowiskowych, pracowników socjalnych i bibliotek  rozdaliśmy pudełka i naklejki         ( ok.600 ) mieszkańcom  gminy Wicko, Cewice, Nowa Wieś,

Teraz widzimy sens  organizacji akcji na terenie  kolejnych  gmin w województwie pomorskim sąsiadujących z Ziemią Lęborską. Są to: Łęczyce,Choczewo,Liniai miasto Łeba. W gminach tych mieszka łącznie  ok. 25 tysięcy osób. Około 20% tej liczby czyli  ok.  5 tysiące osób to osoby starsze, samotne, schorowane, mieszkające w jednoosobowych gospodarstwach domowych .Zakładamy,  że spośród tych osób co 10 osoba zechce umieścić pudełko w lodówce. Musimy zatem  dotrzeć do ok.500 osob

Projekt realizowany jest w partnerstwie z prywatna firmą komputerową, której zadaniem będzie umieszczenie odpowiednich informacji, materiałów do pobrania na stronach internetowych Stowarzyszenia ,a po uzgodnieniach także na stronach  MOPS w Lęborku oraz promowanie projektu na portalach społecznościowych-  tak, by idea projektu dotarła także do młodych ludzi, którzy mogą zainteresować się swoimi samotnymi  bliskimi, sąsiadami.

Drugi  wypróbowany partner to MOPS w Lęborku-  ośrodek, który już ma doświadczenia w promocję idei i rozdawania pudełek

Tym razem otrzymaliśmy grant w konkursie organizowanym przez Fundusz Inicjowania Rozwoju. Dostaliśmy dwa tysiące złotych na zakup pudełek, druk naklejek, plakatów. Sponsorami naszej akcji jest  Lotos i Polpharma ,a patronem honorowym marszałek Województwa Pomorskiego oraz prezydent Gdańska.

Już rozwozimy pudełka, kontaktujemy się z partnerami. Oczywiście pudełka można otrzymać także w naszej siedzibie – przy Dygasińskiego, w budynku LO.