Bank Czasu – informacje

Bank Czasu to przestrzeń umożliwiająca wymianę usług pomiędzy jego członkami. Jego idea zrodziła się z przekonania, że każdy z nas posiada jakieś umiejętności lub możliwości (choćby najbardziej banalne) którymi może i chce dzielić się z innymi ludźmi i jednocześnie posiada potrzeby lub pragnienia, które inna osoba może spełnić ofiarując swój czas.

Chcemy dzielić się czasem i za sprawą tych transakcji poznawać nowych ludzi, rozszerzać własne horyzonty, uczyć się szacunku, a przede wszystkim zacieśniać więzi społeczne. Chcemy aby ta nowopowstająca przestrzeń budowana była na fundamencie wzajemnego szacunku i równości – czas każdego z nas ma dokładnie taką samą wartość i od nas tylko zależy w jaki sposób go spożytkujemy.

Siedziba banku: Stowarzyszenie na 102, Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork
Bank czynny we wtorki w godz. 10:00 – 12:00

Przeczytaj koniecznie: Regulamin Banku Czasu

Możesz ofiarować swój czas i umiejętności w zamian za czyjś czas i czyjeś umiejętności. Jako członek Banku Czasu możesz w swoim wolnym czasie pomóc innym wykonując prace dla Ciebie łatwe, a trudne dla kogoś. Ktoś inny pomoże Tobie w trudnych dla Ciebie zajęciach. Każdy może dawać i brać pomoc. Każda godzina pracy ma taką samą wartość. Co możesz ofiarować i co otrzymać?

Oto katalog spraw:

 1. spotkania uczestników
 2. podwożenie samochodem
 3. wymiana książek, płyt, itp
 4. prace na rzecz społeczności lokalnej
 5. drobne prace domowe
 6. drobne naprawy domowe
 7. pieczenie ciasta
 8. gotowanie
 9. pomoc w czasie choroby
 10. drobne naprawy garderoby/ doradztwo garderobiane
 11. szycie, haft
 12. szydełkowanie, dzierganie, robienie na drutach
 13. działka, ogródek
 14. pomoc w organizowaniu imprez rodzinnych
 15. spacery
 16. pranie, prasowanie
 17. prowadzenie biura
 18. przygotowanie sali oraz dekoracji na spotkania, warsztaty itp.
 19. zabawy integracyjne i spotkania okazjonalne
 20. porządkowanie pomieszczeń po spotkaniach
 21. przygotowanie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia szkoleń
 22. szkolenia z zakresu obsługi Internetu
 23. szkolenia z zakresu obsługi pakietu Microsoft Office
 24. szkolenia z zakresu obsługi Skype
 25. szkolenia z zakresu obsługi GG
 26. korzystanie z pracowni komputerowej
 27. wykłady poświęcone promocji zdrowego stylu życia
 28. pomoc w prowadzeniu warsztatów poświęconych zmianie
 29. wizerunku osoby niepełnosprawnej oraz starszej
 30. przygotowywanie zaproszeń
 31. dostarczanie zaproszeń
 32. przygotowywanie plakatów i ulotek
 33. kolportaż plakatów i ulotek
 34. pomoc w przygotowywaniu zajęć rekreacyjnych
 35. pomoc w przygotowywaniu i drukowaniu ankiet
 36. przeprowadzanie ankiet
 37. wstępne opracowywanie wyników ankiet
 38. pełnienie dyżurów przy Telefonie Bankowicza
 39. przyjacielskie wizyty
 40. nauka obsługi aparatów cyfrowych
 41. sporządzanie dokumentacji fotograficznej
 42. zgrywanie zdjęć, komputerowa obróbka graficzna
 43. nagrywanie zdjęć na płyty CD
 44. tworzenie urodzinowych upominków
 45. przygotowywanie konkursów, zabaw
 46. przygotowanie prezentacji multimedialnej projektu
 47. opracowywanie informacji do zamieszczenia na stronie internetowej
 48. tworzenie strony internetowej projektu
 49. bieżąca aktualizacji strony www
 50. konwersacje językowe
 51. opieka nad zwierzętami domowymi
 52. wspólne muzykowanie
 53. gry usprawniające umysł
 54. grupa wsparcia
 55. muzykoterapia
 56. warsztaty poświęcone nauce prowadzenia wystąpień publicznych
 57. odśnieżanie, grabienie liści
 58. promocja działań Banku Czasu
 59. nauka gier stolikowych
 60. opieka nad grobami
 61. działanie na rzecz tworzenia sieci oparcia społecznego
 62. rehabilitacja ruchowa poprzez taniec
 63. nauka opracowywania filmów w komputerze
 64. nauka tworzenia kalendarzy w komputerze
 65. ……i wiele innych

Partnerem Banku Czasu jest Miasto Lębork

miasto-lebork