Przyjemnie i pożytecznie

Tak spędzimy jesień. Zaparaszamu już wczwartek 12 pqździernika do naszej siedziby.Godz. 11.00.

Zaczynamy warsztaty. Spotkanie 1.

Stworzeni, aby tworzyć  – podczas spotkania zgłębimy wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć psychologii, neurobiologii i coachingu. Dowiemy się jaki wpływ na naszą rzeczywistość, mają nasze myśli, jaką rolę w tym procesie odgrywają emocje. Poznamy poziomy naszej świadomości, aby móc dokonać zmian i wzrastać. Porozmawiamy o naszych nawykach, postrzeganiu siebie, kształtowaniu naszego poczucia własnej wartości i pewności siebie. Będziemy przyglądać się obszarom naszego życia, aby w każdym z nich dokonać drobnych zmian. Wiadomo bowiem, że małe zmiany, prowadzą nas w inne miejsce. Miejsce, które sami sobie wykreujemy.