O nas

Stowarzyszenie na 102 powstało, by zadbać o osoby w wieku 50+. Chcemy przekonywać, że można starzeć się aktywnie,zdrowo,ciekawie i koniecznie wśród innych i dla innych, że warto wrócić do aktywności zawodowej, że do przejścia na emeryturę należny się solidnie przygotować .

Chcemy być słyszalnym głosem pokolenia,zarówno w mieście jak i regionie. Przy dobrej diagnozie społecznej chcemy poodejmować różne działania, akcje,realizować projekty przeciw wykluczeniu społecznemu. Wobec ogromnych potrzeb wsparcia różnymi usługami osób niesprawnych, wykluczonych ze względu na wiek, zdrowie ,ubóstwo – planujemy docelowo uruchomić spółdzielnię socjalną.

Chcemy działać na rzecz regionu, rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,upowszechniać kulturę, kuluję fizyczną, turystykę .Kształtować zdrowy styl życia. Potwierdzeniem naszej aktywności będzie uzyskanie certyfikatu CAL. Będziemy poszukiwać partnerów do naszych działań,ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.Chcemy promować i organizować wolontariat osób starszych. Członkowie stowarzyszenia mają wystarczające kompetencje, by te zamierzenia zrealizować.